Meer over onze club

V.Z.W. DISCOVERY DIVING HASSELT

Gesticht in 1997 met maatschappelijke zetel te Hasselt als VZW (ondernemingsnummer: 461.719.901). De club telt 92 leden die al dan niet actief deelnemen aan trainingen, bijeenkomsten, duikuitstappen... Het kader bestaat uit instructeurs en assitent instructeurs. Er zijn 4 instructeur(s) met een 2* brevet, 5 instructeurs met een 1* brevet en 3 assistent instructeurs in de club die instaan voor de opleiding en begeleiding van alle leden. Het bestuur wordt om de drie jaar verkozen tussen hen die zich kandidaat stellen.

Voorzitter Jorissen Balty balty.josiane@hotmail.com
Duikverantwoordelijke Put Johan johanput@skynet.be
Secretaris/Webmaster Filippelli Roberto roberto.filippelli@telenet.be
Schatbewaarder Jacobs Inge inge.jacobs@uhasselt.be
Feestcomité Castro Bert bert.castro66@gmail.com
Boetiek Gilis Johan johangilis@telenet.be
Public relations Castro Bert bert.castro66@gmail.com

Materiaalmeesters voor Hasselt Gilis Johan & Filippelli Roberto en Dirkx Alexander.

Officieel rekeningnummer: BE41 9730 6953 6910

Telefoonnummers kan je vinden in het clubblad, op de kalender, in de folder...