Terug naar Nieuwsbrieven

Uitnodiging Algemene Vergadering Discovery Diving_2019.

Beste Discovery duiker,

Bij deze bent u officieel uitgenodigd op onze Algemene Vergadering die doorgaat
Datum : Op Dinsdag 12 maart 2019
Plaats : Ontmoetingscentrum Stokrooie, Sint Amandusstraat 18, Stokrooie - Hasselt
Tijd : om 19h30
Agenda :
• Inschrijving
• Verwelkoming door de voorzitter (Balty Jorissen)
• Voorlezing en goedkeuring van het verslag A.V. van 13 maart 2018
• Stand van zaken door de duikverantwoordelijke (Johan Put)
• Materieel door (Johan Gilis)
• Boetiek (Johan Gilis + Inge Jacobs)
• Feestcomité door (Bert Castro)
• Secretariaat (Roberto Filippelli)
• Kasverslag door Inge Jacobs (wie op voorhand inzage wil in de boekhouding, kan terecht bij Inge –   afspraak telefonisch of per e-mail)
• Varia: Voorstellen die u wil bespreken op de algemene vergadering moeten schriftelijk of per e-       mail, uiterlijk op 26 februari 2019, doorgestuurd worden naar bestuur@discoverydiving.be
• Vragen
• Verkiezing bestuurslid (openstaand mandaat)
• Ieder lid dat minimum 21 jaar is en 3 jaar lid is kan zich kandidaat stellen voor het bestuur
• Dit dient per e-mail of schriftelijk te gebeuren, gericht aan het secretariaat. Ten laatste 14 dagen voor de AV.
• Ieder lid heeft 1 stem en kan deze persoonlijk en ter plaatse uitbrengen of een schriftelijk volmacht aan een ander Discovery lid bezorgen. Dat volmacht moet ter nazicht voorgelegd worden aan het bestuur voor de stemming.


- Kandidaten


• Openstaand mandaat


Nabespreking waarbij de drank op kosten van de club genomen.
Gezien we ook graag jouw mening horen en nieuwe initiatieven steeds welkom zijn, zouden we je aanwezigheid op deze vergadering op prijs stellen. Ook de tweede leden en zeker de nieuwe leden zijn van harte welkom.
Het bestuur,

Bijlage: Uitnodiging Algemene Vergadering Discove