Terug naar Nieuwsbrieven

Uitnodiging Algemene Vergadering Discovery Diving op dinsdag 13 maart 2018 om 20:00 uur.

Betreft : Uitnodiging Algemene Vergadering Discovery Diving.


Beste Discovery duiker,


Bij deze bent u officieel uitgenodigd op onze Algemene Vergadering die doorgaat
Datum : Op Dinsdag 13 maart 2018
Plaats : Ontmoetingscentrum Stokrooie, Sint Amandusstraat 18, Stokrooie - Hasselt
Tijd : om 20h00
Agenda :
• Inschrijving
• Verwelkoming door de voorzitter
• Voorlezing en goedkeuring van het verslag A.V. van 14 maart 2017
• Bespreking + Goedkeuring van de Nieuwe statuten
• Stand van zaken door de duikverantwoordelijke Put Johan
• Materieel door Johan Gilis
• Boetiek Bert Castro
• Feestcomité door Diane Jacobs
• Secretariaat Roberto Filippelli
• Kasverslag door Patrick Op’t Roodt (wie op voorhand inzage wil in de boekhouding, kan terecht bij Patrick – afspraak telefonisch of per e-mail)
• Varia: Voorstellen die u wil bespreken op de algemene vergadering moeten schriftelijk of per e-mail, uiterlijk op 27 februari 2018, doorgestuurd worden naar bestuur@discoverydiving.be
• Vragen
• Verkiezing bestuursleden
• Ieder lid dat minimum 21 jaar is en 3 jaar lid is kan zich kandidaat stellen voor het bestuur
• Dit dient per e-mail of schriftelijk te gebeuren, gericht aan het secretariaat. Ten laatste 14 dagen voor de AV.
• Ieder lid heeft 1 stem en kan deze persoonlijk en ter plaatse uitbrengen of een schriftelijk mandaat aan een ander Discovery lid bezorgen. Dat mandaat moet ter nazicht voorgelegd worden aan het bestuur voor de stemming.

- Kandidaten

  • Balty Jorissen
  • Johan Put
  • Johan Gilis
  • Bert Castro
  • Roberto Filippelli
  • Openstaand mandaat
  • Openstaand mandaat

Nabespreking waarbij de drank op kosten van de club genomen wordt ,en waar luc’s legendarische cheese – ca ke zal geserveerd worden !
Gezien we ook graag jouw mening horen en nieuwe initiatieven steeds welkom zijn, zouden we je aanwezigheid op deze vergadering op prijs stellen. Ook de tweede leden en zeker de nieuwe leden zijn van harte welkom.
Het bestuur,
Bijlages: Nieuwe statuten (veranderingen in het rood).

Bijlage: Statuten Discovery 17-01-2018.pdf